City Block

size – 30.000 m2
feasibility study 2010
location – Sarpsborg, Norway.
client – Sarpsborg municipality.

Architect team:
Joakim Jorgensen
Vlad Lyahov
Pavel A. Fomenko

En by er mye mer enn en systemisk sammensetting av trafikk, gater, bygninger og plasser. Byen danner rom der mennesker samhandler i ulike sosiale, kulturelle og økonomiske lag. Samhandlingene kan være styrt og planlagt samtidig, som de kan oppstå og blomstre ved en interessant tilfeldighet. Byens fysiske struktur bør muliggjøre og tilrettelegge for de ulike urbane situasjonene. De er viktige for byens funksjonalitet og kan berike byens vev med allsidighet, åpenhet og tilhørighet. Vår opplevelse av et byrom er veldig sammensatt. Man leter etter, oppdager og deltar i byens ulike aktiviteter, samtidig som man får mye mental og visuell inspirasjon. Dette er vi ikke alltid bevisst på. Mennesker er nysgjerrige vesener fra naturens side og etterstreber variasjon, uansett hvor vi er og hva vi gjør.

Kjernen i vårt konseptet er dannelsen av et mangfoldig, allsidig og opplevelsesrikt byrom. Vi foreslår at dagens kvartaler forvandles til en åpen bygårdsstruktur og skaper helhet og tilhørighet i sentrumsområdet. For å oppnå dette ser vi det nødvendig å bryte gjennom barrierer og rigiditet som dagens kvartalsstruktur skaper. Vi ønsker at kvartalene åpnes opp ved hjelp av klare, romslige innskjæringer fra flere steder rundt bebyggelsen slik at gårdsrommet blir tilgjengelig fra gatene. Grepet vil gi kvartalene nødvendig variasjon og allsidighet. Rommenes utforming vil oppfordre til ulik aktivitet og sosiale situasjoner. Gatene blir ikke lenger anonyme, kjedelige og innelukkede gangveier mellom kvartalene, men en del av et åpent, aktivert landskap. Landskapet vil forme et byrom som sprer seg rundt kompakte bygningskropper og omfavner ulike aktiviteter på bakkeplan. Uterommenes artikulering vil utforme bygningene i hvert sitt kvartal. Utgangspunktet er at de første etasjene vil benyttes til ulike offentlig og kommersielle formål. Bygningene, og deres innehold, vil organiseres vertikalt og deres komprimerte volumer vil gjøre dem høye, distinkte og lesbare. Hvert kvartal vil fremstå som en gruppe av slanke høyhus. Dette vil være til berikelse for Sarpsborg sin relativt lavmælte bysilhuett.