Fornebuporten subway station

invited competition 2nd place – 2018
location – Fornebu, Norway.
client – Ruter as.

Design team:
ALA Architects oy
Dark Arkitekter as
PLUS ARKITEKTUR as

En god T-banestasjon skal være synlig og inviterende, og gjøre det lett for reisende å velge et transportalternativ som er både roligere, raskere og mer miljøvennlig enn bil. Stasjonene må være behagelige og trygge steder for folk på reise eller i transitt. Samtidig er T-banen en underjordisk tunnel uten tilgang på naturlig lys, begrenset størrelse og med begrenset kontakt med overflaten. I kontrasten mellom det skjulte og det synlige, det mørke og det opplyste, det støyende og det rolige har vi funnet vår inspirasjon til forslaget for Arena Stasjon. Fornebu er et sammensatt sted, og denne kompleksiteten blir tydelig på Arena stasjon. Hver morgen vil stasjonen være destinasjon for en stor andel reisende på vei til arbeidsplasser på Fornebu. Samtidig vil det være en motstrøms pendling med beboere fra halvøya på vei til jobb i Osloregionen. Igjennom dagen vil reisende i begge retninger på vei til og fra jobb eller rekreasjon møtes på Arena stasjon, med innslag av store folkemengder i forbindelse med konserter, messer eller arrangementer.

Arena stasjon består av tre forskjellige situasjoner, med tre forskjellige hovedutfordringer:

1. Inngang A skal være synlig inngangspunkt fra Telenor Arena, Fornebuporten og områdene rundt, uten å være i konflikt med kontorbebyggelsen rundt stasjonen og den utsmykkede plassen.

2. Plattformen skal lede reisende fra de to inngangene til togene, og skape en trygg og rolig ramme rundt grupper med reisende i ulike størrelser og sinnsstemning.

3. Inngang B skal være en overdekket paviljong som henvender seg i flere retninger, og en «lokal stasjon» for omkringliggende bebyggelse uten å være til sjenanse for det tilstøtende boligområdet.

Lyd og retning har vært hovedtemaer i utformingen av konseptet for Arena stasjon. Som en kontrast til den støyende konsert- og kontorverdenen over bakken har ambisjonen vært å skape en plattform hvor reisende kan oppleve ro, i forventning eller refleksjon rundt den støyen som foregår utenfor plattformen. Retning, bevegelse og opphold påvirkes direkte ved å kontrollere lyd, og ved å skape ulike «lydsoner» ved hjelp av et akustisk element i taket. Reisende vil ledes til og fra inngangene og plattformene igjennom en endret opplevelse støy og stille soner.