Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS
Glemmen VGS

Glemmen VGS

size – 2.200 m2.
type – invited competition 2015.
location – Fredrikstad. Norway.
client – Fredriksborg Eiendom.

Architects:
Pavel A. Fomenko

Glemmen VGS blir en viktig arena for elever med spesiell behov. For å oppnå dette bør skolens ulike funksjoner være enkelt organisert, i et sammenhengende romsystem som gir muligheter for både sosial samspill og individuell læring. I løsningsforslag vårt vil de ulike romfunksjonene være en del av en arkitektonisk struktur som er enkel og tilgjengelig. Skolen blir helhetlig planlagt med fleksible, åpne og lyse rom, og med en logistikk som er oversiktlig. Vårt forslag til løsning er basert på gjenbruk og ombygging av et eksisterende bygg i Stabburveien 10. Bygget tilhørte tidligere et bilverksted. Huset er over to etasjer og er et godt eksempel på enkel industriell arkitektur.

Kjernen i vårt konsept er etablering av et felles atrium i midten av bygget. Rommet skal fungere som et viktig sosialt samlingspunkt og mingleområde. Det vil også være et sted der alle får en visuell oversikt og en lett kontroll over byggets logistikk. Rommet vil være åpent og luftig og elevenes sosiale samhandling med hverandre og lærere vil kunne utfoldes på en rolig og uformell måte. Blant annet vil vi i dette åpne rommet plassere et åpent kjøkken med skolekantine samt hovedtrapp i form av en amfi som vil føre elever videre til andre etasje.

Skolens hovedfunksjoner blir plassert rundt dette rommet. I første etasje har vi valgt å legge arealer for oppvekst og helse, design og håndverk, rom for ballspill og styrketrenning samt et personalrom. Hovedpersonalrommet har vi plassert ved siden av vestibylen og hovedinngangen, med direkte tilgang til andre etasje. Personalrommet vil fremstå som et transparent areal der ansatte vil få god visuell kontakt med atriet. Dette anser vi som en viktig faktor som vil bidra til et åpnet miljø for samhandling og integrering