Halden VGS Porsnes – highschool

size – 8.000 m2
assignment – feasibility study 2016
location – Halden, Norway.
client – Østfold Fylkeskommune.

Architecs:
Trine Berglund
Shirin Celine Yazdani

Prosnes skoles plassering i Halden har vært en av de ledende hovedelementene i vårt utredningsarbeid. Vi har hatt stort fokus på beliggenheten og har utredet muligheten for et helhetlig plangrep som svarer på skolens framtidige funksjonelle behov. Det er en klar forståelse av at utvidelsen kan skje over lang tid og at studien bør vise et elastisk, tilpasningsdyktig grep. Dette er en kompleks oppgave som krever strategisk tenkning i på flere områder. Vårt utredningsarbeid har derfor hele veien vært støttet av følgende fokusområder:

– en klar visjon for skolens framtid som en viktig samfunnsinstitusjon – funksjons- og arealbehov tydelig formulert i skolebruksplanen.

– nåværende plan/reguleringsrammer .

– skolens plassering som en viktig premissleverandør for byutvikling i Halden sentrum.

– prosjektets helhetlige økonomi og drift.

– byggeteknisk og funksjonell elastisitet ifm. utbyggingsfaser.

– skolens pedagogiske platform.

– forbedringspotensiale målt opp mot dagens situasjon.

Gitt kompleksiteten av romprogrammet samt at den største delen av skolen skal være i drift, bør utbyggingen planlegges nøye og i god tid. Det vil med det første være hensiktsmessig å starte utbyggingen av BA, TIP og DM på Saugbrugs. Etter at disse er etablert vil man kunne igangsette rivingen og påfølgende utbygging av NYBYGG 1 etter at TIP flytter til nye lokaler på Saugbrugs. NYBYGG 2 vil kunne igangsettes uavhengig av resten, men det bør igjen teknisk planlegges da utbyggingen omfatter mulig sprengingsarbeid i deler av Porsnesbakken. BYGG A vil gå gjennom innvendig ombygging og oppgradering av teknisk infrastruktur. Arbeidene vil kunne gjennomføres for eksempel i løpet av sommerferien.