Housing Citrintunet

size – 9 residential units
commission – completed 2017.
location – Fredrikstad, Norway.
client – Fredrikstad Kommune.

Architect team:
Henrik Matheson

Det er et stort behov for kommunale omsorgsboliger og utleieboliger i Norge. Innenfor dette generelle behovet, er Citrintunet Boliger et tilbud som imøtekommer mer spesialiserte krav og forventninger til det å lage en omsorgsbolig. Dette prosjektet er tiltenkt unge voksne som har ønske og kapasitet til å kunne bo selvstendig, og samtidig ha mulighet for oppfølging av kommunen underveis i deres nye botilværelse.

Prosjektet består av 9 boliger utformet som vertikaldelte tomannsboliger. Alle primærrom ligger i plan 1, og de har et stort oppholdsrom og egen terrasse i plan 2. Det er gjort flere tilpasninger for å imøtekomme brukergruppens mer generelle behov. Blant annet gjennom hensyn til lydsmitte og ved å skape private sfærer til beboerene. Det viktigste ved prosjektet har allikevel vært at beboerne føler at de har et hjem, slik at kan de starte sitt voksne selvstendige liv med en trygg havn, og være godt rustet for å møte resten av verden. Varige vedlikeholdsfrie løsninger er prioritert med blant annet robuste overflater, fasader og uteplasser i Kebony og vannbåren varme fra brønnpark for oppvarming.

Prosjektet er et resultat av en omfattende dialog med kommunens ressursdel, brukergruppen, fagpersonell og andre interesseorganisasjoner. Et fullverdig botilbud som ikke skal sidestilles med andre omsorgsboliger, har vært et fokus siden prosjektstart. Boligene er finansiert med 30% tilskudd fra Husbanken og har derfor også måttet innfri strenge retningslinjer og krav. De øvrige kostnadene for kommuen dekkes gjennom husleieinntekter slik at boligene er selvfinansierende.