Jakobsly Skole

size – 11.500 m2
type – invited competition 2016
location – Trondheim, Norway.
client – Trondheim Kommune.
collaborators:
Nova 5 Architects, Copenhagen.
BarBakke Landskap, Oslo.

Fra den gammeldagse type skole med autoritær undervisning, utenatt-lære og elever på rad og rekke, over den tradisjonelle, nordiske velferdsskolens dannede og sosialiserende klasseundervisning til tidens populære kompetansehus – med målstyrt, standardisert undervisning og flytende rom til teamarbeid – har mennesket, skolebyggeriet og de pedagogiske prinsipper flyttet seg.

Vi tror på en skole som understøtter mangfoldig læring, og som bygger på både tradisjonelle og nye læringsmetoder. Vi mener at allmenn dannelse og kulturfelleskap går fint hånd i hånd med kunnskapsformidling og elevenes personlige kompetanseutvikling.

Med et enkelt arkitektonisk grep, et klart formspråk og stor romvariasjon har den nye Jakobsli skole alle muligheter for å bli fremtidens skole – i forhold til læring, i forhold til samfunn og i forhold til natur og miljø.

Skolens design tar utgangspunkt i kombinasjonen av to velkjente typologier: aulaskolen og strengskolen. Ved å bøye et lineært organisert forløp av undervisningsmoduler oppstår det en rund bygningsstruktur med et indre gårdsrom, hvori man finner igjen den tradisjonelle aulaskolen med dens sterke identitet og sammenheng. Dermed forener den sirkulære skolen to umiddelbart motstridende ideer: det åpne og fleksible sammenstilt med en mer introvert og sterk fellesskapsfølelse og opplevelse av trygghet og nærvær i hverdagen.