Midtveien 8

size – 16000 m2, 145 housing units.
type – competition entry 2019.
location – Moss, Norway.
client – Peab Eiendom AS.

Architects:
Camilla Transel
Pavel A. Fomenko

Kjernen i løsningsforslaget er dannelsen av et variert samspill mellom bygningsvolum og uterom. Hovedgrepet består av et tydelig definert, grønt gårdsrom. Gårdsrommet er omrammet av en bygningskropp med kontinuerlig forskyvning i volumets rektangulære geometri. Dette bidrar til å skape attraktive, differensierte utearealer og private soner rundt bygget. For et mer allsidig bruk av gårdsrommet, etableres flere tverrforbindelser på utvalgte steder gjennom bygget. Mot gatesiden vil boligene oppleves som en variert bebyggelse, ikke som en lang, horisontal lamell.

Valget av byggets geometri forsterker også vårt ønske om å skape mest mulig variasjon i den overordnete boligmiksen i området. For å øke attraktiviteten av leilighetene har vi bevisst gått bort fra svalgangsløsning og, i stedet, satset på plassering av trapp- og heise-kjerner sentrisk i bygget med en viss gjentagende frekvens. Slik kan leilighetene betjenes på en mer privat og effektiv måte. Dette vil også gi en bedre utnyttelse av fasaden for utsyn, samt gi mer dagslys for alle boliger. Hoveddelen av leilighetene i bygget blir gjennomgående.