Norsk Skogfinsk Museum

size – 2.300 m2
entry in open competition 2017
location – Svullrya, Norway.

Architect team:
Vit Gerhard
Pavel A. Fomenko

Museum bygg har i siste tiden gått gjennom en transformasjon. Fra å være et sted for oppbevaring, konservering og utstilling har deres funksjonell formål blitt utvidet mot formidling, kommunikasjon og samfunnsbygging. Det siste er særlig aktuell i konkurransen for Skogsfinsk Museum da det nye bygget vil være en viktig bærebjelke for kulturell, sosialt, og historisk bevisstgjøring i Svullrya sin lokal samfunn.

Skogfinnene har en svær spesifikk og mystisk kultur. Deres historie er grunnet i en menneskelige reise gjennom naturen. En reise som er preget av ensomhet, utholdenhet, motstandsdyktighet og iboende evne å samhandle med de rå kreftene i naturens mangfold.

Ideen bak vår forslag for nytt museum bygg er at den gjennom sin arkitektonisk utforming, rom og organisering vil kunne formidle denne innholdsrike historiske fortellingen på en opplevelsesrik og funksjonell måte. Med sin helhetlig arkitektonisk grep vil nybygget kunne omfavne publikums nysgjerrighet, gi inspirasjon til beborene samt øke Svullrya sin historisk stolthet.

Nøkkelen i vår forslag er dannelsen av tett integrasjon av ulik funksjonell og aktivitetsmessig innehold med effektiv, oversiktlig logistikk for både publikum og ansatte. Deres opphold er styrt av ulik formål og de vil oppleve bygget på forskjellig vis. Det vil derfor være viktig å tydelig definere områder som tilhører de to brukergruppene. For å få dette til foreslår vi at hele museets program etableres over et plan samt at det dannes en hovedrom som et sentral knutepunkt. Byggets senter vil fremstå som en åpen, fleksibelt areal med høy takhøyde. Her vil besøker kunne henvende seg til resepsjonen for å kjøpe biljett til utstillinger samt kunne orientere seg mot andre funksjoner i bygget.