Q260

size – 22.400 m2
commission – planning proposal 2018.
location – Sarpsborg, Norway.

Architect team:
Håvard Bergsagel
Vit Gerhard
Pavel A. Fomenko

Prosjektet bygger på byens eksisterende kvaliteter og struktur, men utfordrer bybildet i form av høyder, kompleksitet og sammensetning.

Q260 søker å bryte opp bebyggelsesstrukturen slik at det indre kvartalsrommet åpnes og får form som et offentlig byrom / handelstorg. De omkringliggende gatene betraktes som byrom, og forskyvninger i fasadelivet skaper variasjon i gateløpet og på den måten definerer nye byrom. Pro­sjektet utfordrer gitte høyder i sentrumsplanen, og ønsker å ta opp diskusjonen om å innpasse høyere tårnbebygg­else i større helhetlig planlagte kvartaler. Kvartalets struktur bygger på idéen om publikumsrettet handel og offentlige byrom på gateplan, næring/ tjenesteyting i 2. etasje og boliger i 3. etasje og øvre etasjer. Prosjektet søker å gi kvaliteter tilbake til byen på gateplan, og varierte og gode uterom til beboere i en vertikal struktur. De store kvartalene i sentrum har et stort utviklingspotensiale med hensyn til byutvikling. Kvalitetsaspektet er spesielt viktig å ivareta/definere i denne type fortetting. Derfor er det også essensielt å ta høyde for gjennomføringen av prosjektet i tidlig fase.