Råkollen primary school

size – 3.200m2
assignment – ongoing commision 2017
location – Fredrikstad, Norway.
client – Fredrikstad Kommune.

Architect team:
Tina Torgrimsby
Jakub Kos

Prosjektets konsept er et åpent, gjennomgående og tydelig artikulert uterom, der byggets hovedvolum utgjør en naturlig brikke i det helhetlige landskapsgrepet.
Nybygg for Råkollen skole vil få et samlet areal på ca 3000m2. Den vil i hovedsak inneholde funksjoner for spesialundervisning og arealer for administrasjon. Dette er tenkt delt i felleskap med Gudeberg Skole. Felles administrasjon er et krav fra byggherre og har vært en styrende drivkraft for prosjektets volummessige sammensetting. Dette kravet gjør at bygget bør plasseres i nærhet til, eller tett på, den eksisterende Gudeberg Skole, da dette gir mulighet for en direkte, fysisk forbindelse mellom byggene. Det ønskes også at begge skoler får et tydelig felles inngangsparti for publikum med effektive forbindelser til begge skoler.

Råkollen Skole tilbyr undervisning for elever med ulike spesielle behov. Derfor var det et tydelig ønske om å ikke blande elevadkomst med Gudeberg, og skille disse i to tydelige enheter. Dette var også en av viktigste faktorer bak utformingen og organiseringen av nybygget.

Byggets volum består av to kompakte baser i første etasje med hoveddelen hevet og plassert på toppen av basene. Grepet sørger for at utearealet på bakkeplan beholdes i størst mulig grad. Uterommet skaper et tydelig og helhetlig landskapsforløp som knytter sammen nordre og søndre del av tomten. Med hevingen av hovedvolumet vil mye av uterommet være overdekket og med 5 meters frihøyde under bygget, vil uterommet bli definert og være et trygt sted for ulik, kvalitetsrik aktivitet.