RUSTAD primary school

size – 11.400 m2
commission – ongoing construction, completion 2019.
location – Ås, Norway.
client – Ås Kommune.

Architect team:
Frederic Salatti
Baptiste Robin
Valentina Ganguzza
Trine Berglund
Christoph Von Mach

For Rustad barneskole i Ås etableres det et kompakt, funksjonelt og moderne skolebygg. All eksisterende bebyggelse rives, og skolevirksomheten flyttes til et temporær skoleanlegg under byggeperioden. Skolen er planlagt som 4-parallellskole med 840 elever og omtrent 100 ansatte i skolehverdagen. I tillegg vil Rustad skole fortsette sitt tilbud for spesialavdelingen ”Rustadtunet” som planlegges med fordoblet kapasitet. Skolebygget vil også inneholde en flerbrukshall for kroppsundervisning og for bruk av lokale idrettsforeninger.

Skolebygget plasseres sentralt på tomten med hovedinngang fra skoletorget i sørvest. Skoletorget samler hovedadkomsten til skole fra bussholdeplassen og gang- og sykkelveiene. Sekundære innganger er fordelt rundt bygget for best mulig tilgang til utearealene. Rustad skole består av 2 volumer: skolebygget og flerbrukshallbygget som utføres med et helhetlig og sammenhengende uttrykk og organisering. Skolebygget er et atriumsbygg og inneholder klasserom, grupperom, noen felles undervisningsarealer og arbeidsplassene til skolens administrasjon og pedagoger. Atriet inneholder et amfi som brukes som hovedtrapp fra 1. til 2. etasje, for mindre samlinger og uformelle undervisningsformer. Flerbrukhallbygget gir rom for en delvis nedsenket flerbrukshall med undervisningsarealer på toppen. Denne delen av bygget inneholder også fellesfunksjoner og arealer for SFO. Hele skoleanlegget er organisert på en slik måte at flerbrukshallen kan brukes uavhengig av skolen i kvelds- og helgetider.