Verksåsen Residential

size – 7300m2, 70 residential units.
type – schematic design 2018.
location – Moss, Norway.
client – Nipas Invest AS.

Architect team:
Frederic Salatti
Karoline Hov Larsen
Joakim Jørgensen
Jakub Kos
Vit Gerhard

Hovedvisjonen for prosjektet er å skape et unikt og opplevelsesrikt bomiljø som legger rammer for en åpen sosial struktur med naturlige oppholds- og møtesteder som gir rom for interaksjon mellom beboere. Dette oppnås ved dannelsen av et tydelig definert felles gårdsrom, som er omgitt av en kompakt og artikulert bebyggelse som følger topografien i det naturlige landskapet. En variert bebyggelsesstruktur er delt opp i åtte bygningsvolum, hvorav tre rekkehus og fem punkthus med leiligheter i forskjellig størrelse.

Felles utearealer er en viktig og integrert del av prosjekts landskapsgrep. Ambisjonen er å skape et godt bomiljø med trygge og opplevelsesrike uterom, med gode forbindelser og flyt til det omkringliggende naturlandskapet. En helhetlig tilnærming hvor det naturlige landskapet og blågrønne kvaliteter er viktige premisser for prosjektet, bidrar til å bryte opp bebyggelsens arkitektoniske målestokk ved å integrere naturelementer og la bebyggelsen harmonere med landskapet rundt. Utformingen av landskapsrommet omkring bebyggelsen vil preges av myke, grønne, permeable overflater og mesteparten av utearealene vil være bil- og trafikkfri.