PLUS ARKITEKTUR har blitt valgt som arkitekt og landskapsarkitekt i gjennomføringsfasen....