Flytebrygge langs Vesterelven i Fredrikstad

Planleggingen av nye flytebrygger langs Vesterelven er godt i gang!

De nye flytebryggene hvor småbåter og kajakker kan legge til vil legge til rette for flere besøkende til byen. Dette vil bety mye fornæringslivet, og vil bidra til bedre kvalitet og større mangfold på tilbudet i sentrum, noe som vi håper er til glede for hele Fredrikstads befolkning.