Plus arkitektur søker ny landskapsarkitekt

Landskap blir i økende grad integrert i PLUS Arkitekturs prosjekter, og selskapet skal derfor ansette en erfaren landskapsarkitekt.

PLUS Arkitektur AS ble grunnlagt i 2006 og har siden den gang hatt en positiv og spennende utvikling. Selskapet har 15 ansatte, omsatte i 2019 for om lag 18 mill. og er etablert i Fredrikstad og Oslo, og har prosjekter for både private og offentlige kunder. I prosjektporteføljen har de med deres kunder og øvrige rådgivere blant annet utviklet bygg innen ulik boligtypologi, kultur, barnehage, omsorg, skole, næring, kontor og sykkelhotell. Transformasjon og gjenbruk av bygg har i økende grad blitt aktualisert og flere av selskapets prosjekter relaterer seg til denne form for byggeri, og forsterkes med klare bærekraftige miljøambisjoner. For mer informasjon om selskapet, se www.plusarkitektur.no

Landskap blir i økende grad integrert i PLUS Arkitekturs prosjekter, og selskapet skal derfor ansette en erfaren landskapsarkitekt. Vedkommende kommer til å jobbe tett med arkitekturmiljøet i selskapet og ha ansvar for å bygge opp landskapsarkitektur som et integrert fagområde.

 

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Løse oppdrag innen arkitektur for eksisterende og nye kunder
 • Bidra til å skape nettverk og relasjoner til nye kunder
 • Aktivt å bidra til prosess- og metodikkutvikling internt i selskapet
 • Inkludere landskapsarkitektur som en helhetlig del av arkitekturen
 • Ha et prosjektansvar og fungere som prosjektleder
 • Ta aktivt del i erfaringsoverføring i selskapet
 • Være en aktiv bidragsyter i miljøet

 

Språkkunnskaper

Norsk, flytende, muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen landskapsarkitektur.
 • Bred kompetanse og erfaring innen landskapsarkitektur.
 • Minimum 5 års erfaring som landskapsarkitekt.
 • Det er ønskelig med erfaring fra planprosesser for å styrke dette fagområdet i PLUS.

 

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere og involvere, både internt og overfor kunder og samarbeidspartnere.
 • Strukturert med evne til å kommunisere landskapsarkitektur til interessenter på ulike nivåer.
 • Forretnings- og kundeorientert med evne til å bygge positive relasjoner til kunder.
 • Evne til å presentere løsninger på en selgende og inspirerende måte.
 • Ha et sterkt ønske om å være med på å bidra og oppnå resultater.
 • God helhetsforståelse.
 • Beslutningsdyktig, tørre å ta egne avgjørelser.
 • Selvstendig og proaktiv arbeidsform.
 • Rolig og avbalansert, god evne til å håndtere stress.
 • Gode samarbeidsegenskaper og teamorientert legning.
 • Utadvendt, være en god ambassadør for selskapet.

 

Søknadsfrist: 21. mars 2021

Søknad registreres i Webcruiter.