ÅSGÅRDHAGEN / LEILIGHETER I ET GRØNT OG URBANT MILJØ

PLAN OG REGULERINGSPROSJEKT
2019 UNDER UTVIKLING.
FREDRIKSTAD.
OPPDRAGSGIVER – PRIVAT.