ÅSGÅRDHAGEN / LEILIGHETER I ET GRØNT OG URBANT MILJØ

PLAN OG REGULERINGSPROSJEKT

2019 UNDER UTVIKLING.
FREDRIKSTAD.
OPPDRAGSGIVER – ÅSGÅRDHAGEN AS.