BATERØD VANNVERK / NYTT VANNVERK

2020 VEDTATT
MAUGESTEN/SARPSBORG
OPPDRAGSGIVER – SARPSBORG KOMMUNE