BATERØD VANNVERK / NYTT VANNVERK

REGULERING

2020 VEDTATT
MAUGESTEN/SARPSBORG
OPPDRAGSGIVER – SARPSBORG KOMMUNE