BJØRNSTAD / KONTORBYGG

UTVIKLINGSPROSJEKT
2019 UNDER UTVIKLING.
SARPSBORG.
OPPDRAGSGIVER – SKOLT EIENDOM & DAHLE EIENDOM.