GRESSVIK TORG / NÆRING OG BOLIG

NÆRING OG BOLIG

2019 UNDER UTVIKLING.
GRESSVIK, FREDRIKSTAD.
OPPDRAGSGIVER – FREDRIKSBORG EIENDOM AS.