HALDEN VGS / TRANSFORMASJON AV EKSISTERENDE PAPIRFABRIKK TIL YRKESFAGSKOLE

9.000M2 VIDEREGÅENDE SKOLE

2019 – 2022
HALDEN
OPPDRAGSGIVER – PUAS.