HALDEN VGS / TRANSFORMASJON AV EKSISTERENDE PAPIRFABRIK TIL YRKESFAGSKOLE

10.900M2 VIDEREGÅENDE SKOLE

2020 UNDER GJENNOMFØRING
HALDEN
OPPDRAGSGIVER – PUAS.