HALDEN VGS /TRANSFORMASJON AV EKSISTERENDE PAPIRFABRIK TIL YRKESFAGSKOLE

10.900M2 VIDEREGÅENDE SKOLE
2020 UNDER GJENNOMFØRING
HALDEN
OPPDRAGSGIVER – VIKEN FYLKESKOMMUNE.