KALAVEIEN 17A OG MOENSKOGEN 17 / KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE MED 14 ENHETER

REGULERING

2020 VEDTATT
SARPSBORG
OPPDRAGSGIVER – ART UTVIKLING AS