MULIGHETSSTUDIE / 10.000 M2 BYFORTETTING MED HANDEL OG BOLIG

PLAN OG REGULERINGSPROSJEKT
TIDLIG FASE KONSEPT.
OPPDRAGSGIVER – FREDRIKSBORG EIENDOM AS.