TROSVIKSTRANDA / TRANSFORMASJON AV SENTRUMSOMRÅDE PÅ CA 20 DAA

PÅGÅENDE PLANPROSESS
FREDRIKSTAD
OPPDRAGSGIVER – TROSVIKSTRANDA UTVIKLING AS / ARKITEKT – MAD ARKITEKTER