Publisering av Billingstad stasjon i «Farger og Kontraster»

Billingstad stasjon er tatt med som referanse i den nye fargeveilederen «Farger og kontraster i skolebygg». Veilederen er utformet av Universell Utforming AS og KOI Fargestudio.

Les og lær: https://universellutforming.no/uploads/xaVBKB2d/Fargerogkontrasteriskolebygg.pdf