REGULERINGSPLAN CEWEX-KVARTALET

PLUS ARKITEKTUR utarbeider reguleringsplanen for Cewex-kvartalet midt i Fredrikstad sentrum. Kvartalet reguleres til sentrumsformål, og vil blant annet inneholde forretninger, bevertning og boliger. Prosjekter planlegges med aktive fasader, og vil være en viktig bidragsyter til bylivet langs gågata. Reguleringsplanen utarbeides på oppdrag fra Cityplan AS. Arkitekt er Mad Arkitekter.