Spacemaker som analyseverktøy i våre prosjekter

Vi er veldig glade for å gratulere vår medarbeider Joakim som sertifisert Spacemaker-bruker! Spacemaker er et analyseverktøy som vi bruker for å teste både sol-, vind- og støyproblematikk i mulighetsstudier og reguleringsplaner. Det er et utrolig spennende å ha muligheten til å ha Spacemaker med i å utvikle byplanprosjekter!