Tøyen senter / Hagegt 22/24

Vi er godt i gang med prosjektering av 10.000m2 rehabilitering for Entra i Tøyen senter. Ombyggingsarbeidene gjøres i forbindelse med samlokalisering av funksjoner under Bydel Gamle Oslo og NAV i Hagegata 22-24 på Tøyen i Oslo. Ferdigstilles mot slutten av 2021.